Μεθυσμένος κορίτσι στην παραλία

Εισιτήριο για το Μεξικό: $400
3 Margaritas: $21
Άμμος και η αιολική: δωρεάν
Όντας τράβηξε έξω από το νερό εντελώς μεθυσμένος:
PRICELESS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *