Γερουσιαστής χρησιμοποιώντας λάθος χέρι

Senator using wrong hand

Brooks Brothers Suit: $680
Political carreer to become Senate Democratic Leader: $20 Εκατομμύριο
Using the wrong hand while reciting the Pledge of Allegiance:
PRICELESS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *