Μεθυσμένος στο μπαρ 01

Man drunk at the bar

Οδήγηση σε Louvain-La-Neuve, Βέλγιο: $5
Δέκα μπύρες: $10
Αποκοιμηθείτε και έχει φίλους οικοδόμηση μιας πυραμίδας στο κεφάλι και αποστολή φωτογραφιών στο διαδίκτυο:
PRICELESS