Als Gors seja zaudējot vēlēšanas

Al Gore losing election because of his stupid supporters

Diskonts pie Mall: $10
Suit off plaukts: $300
Zaudēt prezidenta vēlēšanās, jo 19.000 jūsu atbalstītāju ir pārāk damed stulba sekot virzienos un aizpildīt savus balsojumos propperly:
Brīnišķīgs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *