Stulba vadītājs 03

Stupid driver crashing into another car

Aizņēmums tēti truck: $0
Parādot pie saviem draugiem: $0
Būt retard:
Brīnišķīgs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *