George Bush Shoe angrep

George Bush getting attacked by a journalist with his shoes

År å være president i USA: ikke målbar
1 Tur til Irak med Airforce One: $87,000
Ny farge: $1,285
Å bli angrepet av en irakisk journalist med skoene sine og måtte dukke selv ikke å bli truffet direkte på nesen:
UVURDERLIG

One thought on “George Bush Shoe angrep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *