Stupid på jobb 03

Priceless_-_Stupid_at_work_03_-_BMUP

1 bøtte med veien farge: $125

15 meter tape: $39.95

å være til dum til å justere bokstavene på veien i riktig rekkefølge før de blir sprayet og skriving BMUP stedet for BUMP: UVURDERLIG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *