Stupid driver 02

Stupid driver revealing history

Starte en levering fast og navngi den “Titanic”: Ingen kommentar
Astro Van 1989 med 1 milliarder miles på klokken: $999.95
Rabatt maling jobb: $99.95
Å gjøre en levering ned docs: Ingen kommentar
Historien gjentar seg:
UVURDERLIG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *