polityka

George Bush Shoe atak

George Bush getting attacked by a journalist with his shoes

Lat jest prezydent Stanów Zjednoczonych: niewymierne
1 Wyjazd do Iraku wojska lotnicze One: $87,000
Nowy garnitur: $1,285
Pierwsze zaatakowany przez irackiego dziennikarza z jego buty i musiał schylić się nie można trafić bezpośrednio na nos:
PRICELESS

Busha Open-Door-Polityka

George Bush with open trousers door

Wynagrodzenie jako U.S. prezydent: $400,000
Wal-Mart suit: $129
Dopasowane nakładek na szyję krawat: $5
Wyjaśniając Regis o tobie wszystko “Open-door-policy”:

PRICELESS

Senator stosując złą rękę

Senator using wrong hand

Garnitur Brooks Brothers: $680
Kariera polityczna, aby zostać przywódcą Demokratów w Senacie: $20 Milion
Używanie niewłaściwej ręki podczas recytowania Przysięgi Wierności:
PRICELESS