Głupie zamrożenie trzy samochody w garażu

Stupid guy forgetting to turn of the water pipe in winter and freezes 3 cars in the garage

Dom na wsi: $1 Milion
Trzy luksusowe samochody: $150,000
Opuszczając miasto w czasie mroźnej zimy Michigan bez wyłączania rur wodnych w garażu:
PRICELESS

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *