Głupi prezentacja Microsoft

Microsoft presentation done with an Apple MacBook Pro

licencja Powerpoint: $99
Rzutnik: $499
Rezerwując salę dla 250 dla ludzi Konferencja przywództwo biznesu: $7,985
faorgot na pokrycie logo Apple na Nowy MacBook, który pokazuje prezentację programu PowerPoint:
PRICELESS