Drunk w barze 01

Man drunk at the bar

Jadąc do Louvain-la-Neuve, Belgia: $5
Dziesięć piw: $10
Zasypianie i po znajomych budowanie piramidy na głowie i wysyłanie zdjęć w internecie:
PRICELESS