Μεθυσμένος και πέρασε έξω 01

Drunk guy passed out on the street waking up below a girl

12 συσκευασίες των Budweiser: $6.89
Μια πίντα Cuevo Gold: $7.29
3 αρθρώσεις: Δωρεάν
Περνώντας έξω και να ξυπνάτε πιστεύοντας ότι έχετε πεθάνει και πάει στον ουρανό:
PRICELESS

One thought on “Μεθυσμένος και πέρασε έξω 01

  1. he’s maybe even to stoned to see up her skirt
    Or he is laughing because she is not wearing any panties below her skirt!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *