Αυτοκίνητο χτύπησε από ελάφια

Deer hit by a car and beeing stuck in the engine

Ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια: $0
Καύσιμο για το ταξίδι: $78
Τροφή, αναψυκτικά & άλλες προμήθειες: $120
Διδάσκοντας τα παιδιά σας ότι είναι εντάξει να μην δίνουν δεκάρα για την τοπική άγρια ​​ζωή:
PRICELESS

Stupid οδηγού 04

Stupid driver sinking his Viper

Brand new Viper: $140,000
15 beers at the local bar: $45
Driving drunk and rolling your brand new Viper in a marsh:
PRICELESS

Stupid οδηγού 02

Stupid driver revealing history

Starting a delivery firm and naming itTitanic: Δεν σχόλιο
Astro Van 1989 with 1 billion miles on the clock: $999.95
Discount paint job: $99.95
Making a delivery down the docs: Δεν σχόλιο
History repeats itself:
PRICELESS