Εμφάνιση βυζιά και πρέπει να εγκαταλείψουν bar

Priceless_-_Showing_tits_at_bar_and_leave

 

Άνοιξη διακοπές διάλειμμα: $400
Η είσοδος στην τοπική λέσχη: δωρεάν
Πολλά ποτά: $20
Κάνοντας μια ταινία στη γραμμή: Δεν σχόλιο
Πετώντας το πουκάμισό σας για να το πλήθος δεν το πάρει πίσω: Δεν σχόλιο
Έχοντας να φύγει από το μπαρ με τα βυζιά σου κρέμεται έξω: ανεκτίμητος