Αυτοκίνητο χτύπησε από ελάφια

Deer hit by a car and beeing stuck in the engine

Ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια: $0
Καύσιμο για το ταξίδι: $78
Τροφή, αναψυκτικά & άλλες προμήθειες: $120
Διδάσκοντας τα παιδιά σας ότι είναι εντάξει να μην δίνουν δεκάρα για την τοπική άγρια ​​ζωή:
PRICELESS