Καγκουρό αγώνα

Cameraman getting hit by a huge kangaroo

Ένα ρολό φιλμ 35 χιλιοστών: $4,-
Ένα επαγγελματικό φακό 35mm: $350,-
Κάποιος χρησιμοποιώντας την κάμερα τους να caputre αυτόν τον τύπο να πάρει όργωσε:
PRICELESS