Πανηγυρική υποδοχή βασίλισσα

Priceless_-_Formal_Queen_reception

Στρατιωτική παρέλαση για την υποδοχή των Queen: $15.000
Νέα ρόμπα και καπέλο: $4.850
Καθισμένος δίπλα κάθισμα The Queen: μαζεύοντας σαπούνι για τους επικεφαλής
Έχοντας dong σας να κρέμονται κάτω από τη στολή σας
φούστα που μπορούν να δημιουργήσουν The Queen όταν
βλέπει αυτό το pic:
PRICELESS