Βυζιά άνθρωπος χορεύουν

Priceless_-_Ugly_with_man_boobs_dancing

 

Εκατοντάδες Big Mac της: $4,285.95
Big τακτική κοκ σε κάθε Big Mac: $867
XXL-ρούχα: $12,895
Εισιτήριο εισόδου για τους φίλους του κόμματος: $7
Δείχνει στον κόσμο τον άνθρωπο-βυζιά χορό σας: PRICELESS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *