Μεθυσμένος στην παραλία

Guy completely passed out drunk on the beach

Μερικές μπύρες στον ήλιο: $12.00
Ένα μεγάλο γεύμα: $28.00
Μπουκάλι αντηλιακό. $3.99
Ενθυμούμενος τι μαμά βοήθεια σας για κολύμπι αμέσως μετά το φαγητό ως συντρόφους σας σύρετε έξω από το νερό:
PRICELESS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *