Άσχημος: Άνδρας ή γυναίκα?

Ugly man or woman with tits but face like a man

Μια απλή ματιών: $120
Μερικές τατουάζ: $1700
Κάποια ξανθιά βαφή μαλλιών: $4.00
Έχοντας κανείς δεν ξέρει αν είναι αγόρι ή κορίτσι:
PRICELESS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *