Ανεκτίμητος – Τσουρίζοντας στη σκηνή

Priceless_-_Pissing

 

New Pair of Nike Tennis Shoes: $45
Cover Charge to get you in the bar: $5
Tequila Shots to load Up!! $68.50

Relieving your Bladders on stage for the whole world to see:
PRICELESS!